Co je crémant ?

Označení crémant popisuje jeden druh francouzského šumivého vína, příbuzného proslulého šampaňského. Crémant je značka jakosti – vyrábí se tradiční metodou, v určitých oficiálně uznaných oblastech. Na rozdíl od šampaňského, které pochází pouze z jednoho francouzského regionu (Champagne), je produkce crémantů povolena v osmi francouzských regionech. Také crémant má však původ v regionu Champagne. Toto označení se kdysi používalo pro šumivá vína vyráběná v Champagne, která byla méně perlivá než „plně šumivá“ vína šampaňská (šampaňské má zpravidla tlak 5–6 atmosfér, zatímco crémant obvykle méně než 4).

Dnes ve Francii existuje 8 regionů, které vyrábí crémanty s označením AOC (¨Appellations d’Origine Contrôlée¨, tedy chráněné označení původu) , a to Crémant d’Alsace, Crémant de Bourgogne, Crémant de Bordeaux, Crémant de Die, Crémant du Jura, Crémant de Savoie, Crémant de Limoux a Crémant de Loire.​

Z osmi výše uvedených AOC jsou zdaleka největší právě Crémant d’Alsace a Crémant de Bourgogne - do nich spadá kolem 80 % celkové produkce crémantu. Crémant de Die a Crémant de Savoie smí produkovat pouze bílá vína; ostatní apelace bílá nebo růžová.​

Ačkoli má každá apelace crémantu svá specifická pravidla pro povolené odrůdy a maximální povolené výnosy, všech osm apelací podléhá těmto společným pravidlům:

  • Sklizeň je vždy ruční.​
  • Hrozny se lisují buď celé či mohou být odstopkovány​.
  • Množství moštu získaného lisováním nesmí přesáhnout 100 litrů moštu na 150 kg hroznů​.
  • Druhotná fermentace (tzv. prise de mousse) musí probíhat v lahvi​.
  • Crémanty musí před odstraněním kalů (tzv. dégorgement) zrát nejméně 9 měsíců na kalech a poté další 3 měsíce před uvedením na trh​

V roce 1985 byla uzavřena dohoda, že výrobci z jiných regionů než Champagne nebudou dále používat pojem „šampaňská metoda“ (méthode champenoise) a že výrobci z Champagne se zase vzdají názvu crémant. Od tohoto roku slovo crémant označuje šumivé víno z jiných francouzských regionů než Champagne, přičemž se ale vyrábí stejnou metodou jako šampaňské. Zároveň se výroba crémantu řídí stejnými parametry jako v případě šampaňského vína, jen množství cukru nesmí překročit 50 g/l.