Bublinkový zážitek v Colmaru

A co je vlastně cílem?

 Posoudit, zda si crémanty uchovávané pod vodou zachovají, ztratí nebo zlepší své organoleptické vlastnosti a bublinky. Celý zážitek probíhá pod dohledem starosty Colmaru, Francouzského institutu pro víno a vinici a také slavného alsaského sommeliera, pana Serge Dubse, který byl kdysi zvolen nejlepším sommelierem světa…

Netřeba dodávat, že my v "mon crémant" budeme tento experiment pečlivě sledovat a o jeho výsledcích vás budeme informovat! Zůstaňte s námi a mezitím najdete všechny naše crémanty z Alsaska a dalších 6 regionů na www.moncremant.cz