• extra brut (obzvlášť tvrdé) - medzi 0 až 6 gramov cukru na liter