V červnu 2018 položily ve svém článku jedny z největších britských novin tuto otázku: Je možné, že by crémant byl nejlépe střeženým tajemstvím výrobců šumivého vína? My se domníváme, že odpověď je každopádně ano!​

Označení crémant popisuje jeden druh francouzského šumivého vína.Na rozdíl od svého proslulého příbuzného šampaňského, které se vyrábí pouze v jednom francouzském regionu (Champagne), je crémant označením jakosti - výroby šumivého vína tradiční metodou, jež se uplatňuje ve více regionech. Crémanty se nevyrábějí v celé Francii, nýbrž jen v určitých oficiálně uznaných oblastech.

Dnes ve Francii existuje 8 regionů, které vyrábí crémanty s označením AOC (¨Appellations d’Origine Contrôlée¨, tedy chráněné označení původu) , a to Crémant d’Alsace, Crémant de Bourgogne, Crémant de Bordeaux, Crémant de Die, Crémant du Jura, Crémant de Savoie, Crémant de Limoux a Crémant de Loire.​

Alsasko a Burgundsko produkují téměř 80 % celkového množství crémantu. Ze sedmi výše uvedených AOC jsou zdaleka největší právě Crémant d’Alsace a Crémant de Bourgogne - do nich spadá kolem 80 % celkové produkce crémantu. Crémant de Die a Crémant du Jura smí produkovat pouze bílá vína; ostatní apelace bílá nebo růžová.​

Ačkoli má každá apelace crémantu (AOC) svá specifická pravidla pro povolené odrůdy a maximální povolené výnosy, všech sedm apelací podléhá těmto společným pravidlům:

  • Sklizeň je vždy ruční.​
  • Hrozny se lisují buď celé či mohou být odstopkovány​.
  • Množství moštu získaného lisováním nesmí přesáhnout 100 litrů moštu na 150 kg hroznů​.
  • Druhotná fermentace (tzv. prise de mousse) musí probíhat v lahvi​.
  • Crémanty musí před odstraněním kalů (tzv. dégorgement) zrát nejméně 9 měsíců na kalech a poté další 3 měsíce před uvedením na trh​

Označení crémant má původ ve francouzském regionu Champagne. Používalo se původně jako označení pro šumivá vína vyráběná v Champagne, která byla méně perlivá než ¨plně šumivᨠvína šampaňská. Šampaňské víno má zpravidla tlak 5 - 6 atmosfér, zatímco crémant obvykle méně než 4 atmosféry. ​ V roce 1985 byla uzavřena dohoda o dalším neužívání pojmu “méthode champenoise” (šampaňská metoda) ze strany výrobců z jiných regionů než z Champagne. Výrobci z Champagne se vzdali označení crémant. Od tohoto roku slovo crémant označuje šumivé víno z jiných francouzských regionů, než Champagne, při jehož výrobě je použita tradiční metoda ¨druhotné fermentace v lahvi¨. ​ Pokud jde o obsah cukru a dosage (množství expedičního likéru),řídí se výroba crémantu stejnými parametry jako v případě šampaňského vína, nicméně množství cukru nesmí překročit 50g/l​